Framlent logo

LLOYD ANDREASSEN

Rådgiver og dataanalytiker

Trykk på bildet for å laste ned kontaktinfo som vcard.

Lloyd har en mastergrad i informatikk og en bachelorgrad i matematikk fra Universitetet i Bergen. Hans brede fagkunnskap innen matematikk, fysikk og programmering gjør ham til en analytisk og dedikert problemløser.

I Framlent har Lloyd bidratt til utviklingen av metoder for å analysere og bearbeide ulike typer data ved hjelp av programmering og maskinlæring. Han har spesielt jobbet med å analysere bemanningsdata fra kommunale systemer for å avdekke gapet mellom planlagt og faktisk bemanning og identifisere driverne bak dagens deltidskultur. Disse analysene brukes til å gi råd og iverksette tiltak for å sikre kontinuitet, stabilitet og målrettet bruk av kompetanse på relevant nivå i organisasjonsstrukturen. Lloyd har gjennomført analyser for 35 kommuner og 1 ideell organisasjon siden han startet i Framlent i januar 2021.

Lloyd har også en unik evne til å formidle resultatene av analysene. Han har bidratt til at folkevalgte, ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte har fått viktig innsikt i planlagt og faktisk bemanning på arbeidsplassen og mulighet til å forstå kompleksiteten og driverne bak deltidskulturen.

Lloyd har opparbeidet seg god innsikt i flere ressursstyringssystemer ift. hvordan en kan hente ut rådata fra databasestrukturen; Visma Enterprise Ressursstyring (VER), Visma GAT og TIETO RS. Han jobber også med uttrekk fra andre lokale systemer hos oppdragsgivere, og henter registerdata fra blant annet PAI-statistikken i KS-området og SSB.

Tidligere har Lloyd jobbet med akustisk data ved Forsvarets forskningsinstitutt Horten (FFI-Horten), mRNA/miRNA ved UiB i masker oppgaven og bemanningsdata i KS-K frem til 2020.