Framlent logo
Sandefjord 19. - 20. september 2023 Scandic Park hotell Sandefjord
Tid for bærekraftige bemanningsløsninger
Sandefjord 19. - 20. september 2023 Scandic Park hotell Sandefjord
Tid for bærekraftige bemanningsløsninger
Sandefjord 19. - 20. september 2023 Scandic Park hotell Sandefjord
Tid for bærekraftige bemanningsløsninger
← Tilbake til konferansen

Magne Wang Fredriksen

www.ms.no

Magne var medlem i «Helsepersonellkommisjonen», som i
febr 2022 leverte NOU 2023:4 Tid for handling til
Regjeringen Gahr-Støre.
Magne er generalsekretær i MS-forbundet og styreleder i
Hjernerådet. Magne var en av flere pådrivere bak Helseog
omsorgsdepartementets «Nasjonal Hjernehelsestrategi
2018-2024», og deltar på vegne av Hjernerådet i
Helsedirektoratets partnerskapsgruppe for oppfølging av
strategien. Magne representerer Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Helse- og
omsorgsdepartementets «Kontaktforum for brukere av helse- og omsorgstjenesten» og var
initiativtaker til «ParkinsonNet-modellen» da han var generalsekretær i Norges Parkinsonforbund i
perioden 2003 – 2020. Magne skal presentere Helsepersonellkommisjonens arbeid og legge frem
forslag og tiltak som kommisjonen peker på i deres NOU – Tid for handling.