Framlent logo

Lønnskostnader en IKKE har budsjett for

Bemanningsbehov som dekkes ved innleie og merarbeid

Buffervakter med faste ansatte til å dekke uforutsette bemanningsbehov

Faste ansatte dekker hverandres kjente fravær og ferieavvikling

Utviklingsbehov: møter, kurs, fagutvikling m.m.

Tjenesterettet bemanningsplan