Framlent logo

19. September

Del 1: 09:00 - 13:00

09:00 - 10:00

Registrering, kaffe og litt å spise

10:00 - 10:10

Åpning av konferansen

Bjørn Ole Gleditsch, Ordfører Sandefjord kommune

10:10 - 10:15

Hvorfor er det så viktig å få på plass bærekraftige bemanningsløsninger?

Hildegunn Andreassen, Framlent

10:15 - 10:35

Vi blir færre til å løse oppgavene fremover - hvordan utfordrer dette oss som samfunn?

Magne Wang Fredriksen, Medlem av Helsepersonellkommisjonen

10:35 - 11:00

Heltidskultur i et samfunnsperspektiv

Gry Røste, Kommunedirektør Aurskog-Høland kommune

11:00 - 11:15   Pause
11:15 - 11:55

Dilemmaer på veien frem mot en bærekraftig bemanningsløsning?

Einar Øverenget, Filosof og foredragsholder

11:55 - 12:10   Pause
12:10 - 13:00

Om å tråkke nye stier – er det mulig?

Bjørg Røstbø, Daglig leder og pårørende

13:00 - 14:00   Lunsj

Del 2: 14:00 - 17:00

14:00 - 14:05

Hvordan bygge bærekraftige bemanningsløsninger?

Hildegunn Andreassen, Framlent

14:05 - 15:10

Hvordan bygge en bærekraftig heltidskultur? Matematikken i bemanningsplanlegging.

Lloyd Andreassen, Framlent

15:10 - 15:30   Pause
15:30 - 16:15

Lambertseterhjemmet med bare 100 % stillinger - hva har vi gjort for å rigge dette i praksis?

Arne Mæhlum, Institusjonsjef
Anne Berger Sørli, Områdedirektør for sykehjem
Marie Aasheim, Spesialkonsulent, Økonomi, Turnus GAT, Oslo kommune

16:15 - 16:30

Hva er viktig å ta høyde for når ansattbeholdningen er større enn tjenesterettet bemanningsplan?

Lloyd Andreassen, Framlent

16:30 - 16:45

Refleksjon rundt bordene

16:45 - 17:00

Spørsmål til innlederne på denne økta

17:00

Avslutning for dagen

Hildegunn Andreassen, Framlent

Kveldsarrangement: 18:00 - 23:00

18:15

Første avgang med buss fra Scandic Park hotell

Med omvisning på Midtåsen

18:45

Andre avgang med buss fra Scandic Park hotell

Med omvisning på Midtåsen

19:15

Tredje avgang med buss fra Scandic Park hotell

Ingen omvisning på Midtåsen

19:35

Offisiell åpning av kveldsarrangementet ved Hildegunn Andreassen

19:45

Tapas med mingling

21:30

Musikalsk innslag: Kelly Dickson med band

22:00

Mingling

22:15

Første buss kjører ned til Scandic Park Hotell

22:40

Andre buss kjører ned til Scandic Park Hotell

23:00

Arrangementet avsluttes og siste buss kjører ned til Scandic Park Hotell

Del 3: 08:30 - 12:30

08:30 - 09:00

Kaffe og litt å spise

09:00 - 09:10

Hvordan gå fra fragmenterte til bærekraftige bemanningsløsninger på etablerte arbeidsplasser - hvilke prosesser kreves?

Hildegunn Andreassen, Framlent

09:10 - 09:45

Heltidskultursatsingen i Nord-Fron: Hva krever det av lederskap og ledelse for å få på plass bærekraftige bemanningsløsninger?

Mariann Sortland, Tjenesteleder Nord-Fron kommune

09:45 - 10:00

Hvilke strukturelle grep bør Nord-Fron jakte på?

Lloyd Andreassen, Framlent

10:00 - 10:15   Pause
10:15 - 10:50

Heltidskultursatsingen i Sandefjord: Hva skjer når vi får på plass mer bærekraftige bemanningsløsninger?

Tone Woll Buer, Prosjektleder heltidskultur
Linda Max Vala, Verneombud Kamfjordhjemmet avd. 2AB

10:50 - 11:10

Kamfjordhjemmet omstiller bemanningen, hvordan har det gått og hva må de passe på videre?

Lloyd Andreassen, Framlent

11:10 - 11:20

Refleksjon rundt bordene

11:20 - 11:30

Spørsmål til innlederne denne økta

11:30 - 12:30   Lunsj

Del 4: 12:30 - 15:00

12:30 - 12:35

Veien fram til bærekraftige bemanningsløsninger - hva krever dette av innsats og ressurser?

Hildegunn Andreassen, Framlent

12:35 - 13:10

Heltidskultursatsingen i Karmøy: 25 år med innsats for bedre kontinuitet. Hva har vi gjort for å komme dit vi er? Hva er neste steg?

Siv Anita Lilleskog, Utvikling og Ressurssjef
Elin Hansen, Virksomhetsleder
Judit Vea Nordanger, Virksomhetsleder
Cathrine T. Hansen, HTV Fagforbundet

13:10 - 13:30

Hvilke strukturelle grep bør Karmøy gjøre for å redusere sårbarheten ved fravær?

Lloyd Andreassen, Framlent

13:30 - 13:50

Pause med refleksjon og nettverksbygging

13:50 - 14:40

Panelsamtale: Det er tid for bærekraftige bemanningsløsninger - hvordan gjør vi det i praksis?

Linda Max Vala, Verneombud Kamfjordhjemmet avd. 2AB
Elin Hansen, Virksomhetsleder
Anne Jorid Strøm Svendsen, HTV fagforbundet
Lloyd Andreassen, Framlent
Hildegunn Andreassen, Framlent
Bjørg Røstbø, Daglig leder og pårørende

14:40 - 14:50

Refleksjon rundt bordene: Bærekraftige bemanningsløsninger - hva skal vi gjøre hos oss?

14:50 - 15:00

Oppsummering

Hildegunn Andreassen, Framlent

15:00

På gjensyn neste år!