Framlent logo

TJENESTER

RÅDGIVNING

DATA OG ANALYSE

UTVIKLING

PROSESS-LEDELSE

FOREDRAG

NETTVERKS-BYGGING

KURS OG KONFERANSE

REFERANSER

VÅRE METODER

Framlent tar utgangspunkt i lokale forhold og skreddersyr bistanden ut fra den enkelte kundes behov. Vi legger vekt på å bygge videre på den kompetansen kundene allerede besitter og er opptatt av at kundene videreutvikler sin kompetanse slik at de er i stand til å videreføre sitt arbeid etter at vår bistand er avviklet.

Framlent utvikler sine tilnærminger, metoder og verktøy i takt med det våre kunder erfarer virker, tilgjengelig forskning, nasjonale og lokale føringer.

Vi er rigget seg med gode digitale konferanseløsninger. Vi veksler mellom aktivt bruk av digitale medier og fysiske samlinger alt etter hva som er mest formålstjenlig for det resultatet som skal oppnås.